UCENLIST Phiên bản Odoo 15.0

Thông tin về UCENLIST một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Quản lý Dana
UcEnroll Core
Enrollment & Student Management for Odoo
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn