Trung tâm UCENLIST

Trung tâm UNESCO Bồi dưỡng Kỹ năng sống (UCENLIST) là đơn vị thành viên của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam theo Quyết định thành lập số 77/QĐ-LH ngày 18/10/2012 của Chủ tịch Liên hiệp.

Trung tâm được giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn và bồi dưỡng kỹ năng sống, trong đó chuyên sâu về kỹ năng tâm lý – xã hội và kỹ năng cá nhân cho tất cả mọi người, đặc biệt là học sinh, sinh viên, giới trí thức trẻ và doanh nhân. Với nhiệm vụ được giao, Trung tâm lựa chọn và tập trung vào việc tổ chức các khóa thiền Vipassana nội trú do thiền sư S.N. Goenka cùng các thiền sư phụ tá giảng dạy theo truyền thống của ngài U Ba Khin. Đây là phương pháp thiền khoa học, kỹ thuật đơn giản và phù hợp cho mọi người thực hành, ứng dụng trong đời sống hàng ngày như một nghệ thuật sống để con người sống hài hòa với chính mình, với gia đình và xã hội trong sự cân bằng và phát triển lối sống lành mạnh, đạo đức, có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật.

Năm 2013 – năm đầu tiên chính thức hoạt động, Trung tâm đã tổ chức được 5 khóa thiền nội trú 10 ngày theo sự giảng dạy của thiền sư S.N.Goenka và các thiền sư phụ tá của ngài. Các khóa thiền phi lợi nhuận và không tôn phái đã đem đến kết quả tốt đẹp cho hàng trăm học viên là công dân của thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành cả nước cũng như bạn bè quốc tế đang học tập và làm việc tại Việt Nam. Thật đáng mừng là các khóa thiền đã trở thành một điểm hẹn học tập, tu dưỡng cho nhiều gia đình với sự quan tâm của nhiều thế hệ (ông bà/cha mẹ/con cháu) khi họ mong muốn cùng nhau vượt qua mặt trái của đời sống hiện đại với nhiều tranh chấp, căng thẳng và đau khổ…

Với sự chuẩn bị thêm cơ sở vật chất, đến năm 2015, ngoài các khoá được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, Trung tâm sẽ tổ chức thêm các khoá thiền Vipassana tại TP.Hồ Chí Minh để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của công dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Trung tâm xác định nhiệm vụ lâu dài là tập trung tổ chức các khóa thiền Vipassana phi lợi nhuận để phổ biến phương pháp thực hành này đến cộng đồng như một nghệ thuật sống thực tiễn, từ đó tác động sâu xa đến việc cải thiện đời sống tinh thần cho mỗi con người và tác động đến gia đình, xã hội nói chung theo chiều hướng tích cực, nhằm đạt được sự hòa hợp, hạnh phúc thật sự.

Thông qua hoạt động về bồi dưỡng về kỹ năng sống, Trung tâm đã, đang và sẽ tích cực tuyên truyền về các nội dung hoạt động của tổ chức UNESCO Việt Nam, phối hợp với các đơn vị trong Liên Hiệp để thúc đẩy quần chúng tham gia ủng hộ các hoạt động theo tiêu chí của UNESCO, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Liên Hiệp giao, góp phần thiết thực để thực hiện lý tưởng, mục tiêu của tổ chức UNESCO là xây dựng, gắn kết nhân loại trong hòa bình và bác ái trên nền tảng hạnh phúc thật sự của mỗi con người.