Thông tin chính

Thiền Vipassana Là Gì?

Tổng quan về thiền Vipassana

Tìm hiểu

Thiền Sư S.N. Goenka

Thông tin về thiền sư S.N Goenka

Tìm hiểu

Nghệ Thuật Sống: Thiền Vipassana

Bài viết về Vipassana - nghệ thuật sống

Tìm hiểu

Phương Pháp & Nội Quy

Phương Pháp & Nội Quy Khóa Thiền

Tìm hiểu

Hỏi Đáp Về Thiền Vipassana

Câu hỏi thường gặp về thiền Vipassana

Tìm hiểu

Trung Tâm UCENLIST

Thông tin chung về trung tâm UCENLIST

Tìm hiểu

Các khoá thiền

Vipassana, nghĩa là thấy sự việc đúng như thật, là một trong những phương pháp thiền cổ xưa nhất tại Ấn độ. Truyền thống thiền này được truyền dạy tại Ấn Độ hơn 2500 năm trước đây như là một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại - một Nghệ thuật sống. Nếu quý vị chưa biết nhiều về Thiền Vipassana, có thể tìm thấy tại đây một bài Giới Thiệu về Thiền Vipassana của Thiền sư Goenka & các videos liên quan, cũng như mục Hỏi & Đáp về Vipassana.