Thiền Vipassana

Do Thiền sư S.N. Goenka Giảng Dạy theo truyền thống của Sayagyi U Ba Khin.

Lịch khoá thiền

Vipassana, nghĩa là thấy sự việc đúng như thật, là một trong những phương pháp thiền cổ xưa nhất tại Ấn độ. Truyền thống thiền này được truyền dạy tại Ấn Độ hơn 2500 năm trước đây như là một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại - một Nghệ Thuật Sống. Nếu quý vị chưa biết nhiều về Thiền Vipassana, có thể tìm thấy tại đây một bài Giới Thiệu về Thiền Vipassana của Thiền sư Goenka & các videos liên quan, cũng như mục Hỏi & Đáp về Vipassana.

Các khóa thiền

Phương pháp Thiền Vipassana được giảng dạy tại những khóa thiền nội trú mười ngày, trong đó người tham dự học những căn bản của phương pháp, và thực hành đủ để đạt được những thành quả hữu ích. Không phải trả tiền để tham dự khóa thiền — ngay cả chi phí về ăn uống và chỗ ở. Tất cả mọi chi phí đều do sự cống hiến của những người đã hoàn tất một khóa thiền và hưởng được những lợi lạc từ Vipassana, mong muốn những người khác cũng có cơ hội hưởng được lợi lạc.

Tìm hiểu thêm