Khoá ngắn ngày

Các khoá ngắn ngày dành riêng cho thiền sinh cũ.

Đăng ký Ngày Loại khoá Trạng thái Địa điểm Lưu ý
Ghi danh
01/09/2022 - 04/09/2022 3 Ngày Nam thiền sinh mới: Ngừng nhận đơn
Nữ thiền sinh mới: Ngừng nhận đơn
Nam thiền sinh cũ: Đang nhận đơn
Nữ thiền sinh cũ: Danh sách chờ
Nam phục vụ: Đang nhận đơn
Phục vụ nữ: Đang nhận đơn
UCENLIST - TP Hà Nội Chỉ dành cho thiền sinh cũ. Bắt đầu nhận ghi danh từ 19h00 ngày 01/08/2022.

Khoá 10 ngày & Các khoá dành cho người lớn khác

Tất cả các khoá 10 ngày được bắt đầu vào buổi tối trước ngày thứ nhất và kết thúc vào sáng sớm của ngày thứ mười một. Vui lòng xem phần chú thích để biết các hướng dẫn.

Đăng ký Ngày Loại khoá Trạng thái Địa điểm Lưu ý
03/08/2022 - 14/08/2022 10 Ngày Khoá thiền đang diễn ra
UCENLIST - TP Hà Nội
03/08/2022 - 14/08/2022 10 Ngày Khoá thiền đang diễn ra
UCENLIST - TP Hồ Chí Minh
Ghi danh
17/08/2022 - 28/08/2022 10 Ngày Nam thiền sinh mới: Danh sách chờ dài
Nữ thiền sinh mới: Danh sách chờ dài
Nam thiền sinh cũ: Danh sách chờ
Nữ thiền sinh cũ: Danh sách chờ
Nam phục vụ: Đang nhận đơn
Phục vụ nữ: Ngừng nhận đơn
UCENLIST - TP Hồ Chí Minh Bắt đầu nhận ghi danh từ 19h00 ngày 17/07/2022.
Ghi danh
07/09/2022 - 18/09/2022 10 Ngày Nam thiền sinh cũ: Đang nhận đơn
Nữ thiền sinh cũ: Đang nhận đơn
Nam phục vụ: Đang nhận đơn
Phục vụ nữ: Đang nhận đơn
UCENLIST - TP Hà Nội Bắt đầu nhận ghi danh từ 19h00 ngày 07/08/2022.
Ghi danh
07/09/2022 - 16/09/2022 Satipatthana Sutta Nam thiền sinh cũ: Đang nhận đơn
Nữ thiền sinh cũ: Đang nhận đơn
Nam phục vụ: Đang nhận đơn
Phục vụ nữ: Đang nhận đơn
UCENLIST - TP Hồ Chí Minh Chỉ dành cho thiền sinh cũ. Bắt đầu nhận ghi danh từ 19h00 ngày 07/08/2022.
21/09/2022 - 02/10/2022 10 Ngày Ngày ghi danh: 21/08/2022 19:00:00
UCENLIST - TP Hồ Chí Minh Bắt đầu nhận ghi danh từ 19h00 ngày 21/08/2022.
21/09/2022 - 02/10/2022 10 Ngày Ngày ghi danh: 21/08/2022 19:00:00
UCENLIST - TP Hà Nội Bắt đầu nhận ghi danh từ 19h00 ngày 21/08/2022.

Ứng dụng ghi danh trực tuyến sẽ mã hóa thông tin của quý vị trước khi nó được gửi từ máy tính của quý vị đến máy chủ ứng dụng của chúng tôi. Tuy nhiên, ngay cả khi đã được mã hoá thì các thông tin ấy có thể cũng không được bảo đảm hoàn toàn. Nếu quý vị lo lắng về khả năng rò rỉ thông tin bí mật của mình khi nó được chuyển qua internet, vui lòng không sử dụng mẫu đơn này, thay vì đó - hãy tải đơn ghi danh này. In và điền đẩy đủ thông theo yêu cầu. Sau đó, vui lòng gửi đơn ghi danh này cho ban tổ chức khóa thiền. Việc gửi đơn qua fax hoặc đường bưu điện sẽ làm chậm quá trình xử lý đơn từ một đến hai tuần.

Các câu hỏi có thể được gửi về địa chỉ Email: info@ucenlist.org

Tất cả các khóa thiền đều hoạt động dựa trên nguồn đóng góp. Tất cả mọi chi phí đều do sự cống hiến của những người, đã hoàn tất một khóa thiền và hưởng được những lợi lạc từ Vipassana, mong muốn những người khác cũng có cơ hội hưởng được lợi lạc. Thiền sư và thiền sư phụ tá đều không nhận bất kỳ khoản thù lao nào, họ và những người phục vụ khóa thiền đều làm việc trên tinh thần tự nguyện. Do vậy, phương pháp thiền Vipassana được cung cấp hoàn toàn miễn phí, không theo hướng thương mại hoá.

Thiền sinh cũ là những người đã hoàn tất ít nhất một khóa thiền Vipassana 10 ngày với thiền sư S.N. Goenka hoặc các thiền sư phụ tá của Ngài. Những thiền sinh cũ sẽ có cơ hội tham gia phục vụ Dhamma trong các khóa liệt kê trong lịch.

Các khóa song ngữ được giảng dạy bằng hai thứ tiếng. Tất cả các thiền sinh sẽ nghe hướng dẫn thực hành hàng ngày bằng hai ngôn ngữ. Phần Pháp thoại buổi tối sẽ nghe riêng rẽ.

Các khóa thiền được tổ chức tại cả những trung tâm chính thức và cơ sở không chính thức. Trung tâm thiền được hiểu là nơi được sử dụng hoàn toàn cho việc thường xuyên tổ chức các khóa thiền trong năm. Trước khi các trung tâm thiền trong truyền thống này được thiết lập, tất các khóa vẫn được tổ chức tại những cơ sở tạm thời, ví dụ như tại các khu cắm trại, các trung tâm an dưỡng tôn giáo, nhà thờ và các cơ sở tương tự như vậy. Ngày này, tại những nơi thiền sinh địa phương chưa xây dựng được trung tâm, các khóa 10 ngày được tổ chức tại các cơ sở không chính thức.