Contact

To apply for a course:

Please visit the section Apply for a Course, read all the information and follow the instructions.

Other issues:

For organizational and other issues, please contact:


UCENLIST - Branch I (Hanoi)
 Đội 2, thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
 +84 966-894-936

UCENLIST - Branch II (Hồ Chí Minh city)
 112, đường 628, ấp Trại Đèn,, Phước Hiệp, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
 +84 942-255-050