Các khóa thiền Vipassana tại Hà Nội

Các khoá thiền tạm ngưng do dịch Covid-19

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các khoá thiền Vipassana tại Trung tâm UCENLIST 1, Sóc Sơn (Hà Nội) phải huỷ bỏ và sẽ được tổ chức vào dịp khác thuận tiện hơn.

Ban tổ chức chương trình xin cáo lỗi đến tất cả những quý vị quan tâm tới các khoá thiền Vipassana!